NVKH

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) behartigt de belangen van de aangesloten leden en geeft informatie over homeopathie aan belangstellenden.
Via de vereniging zijn er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en de overheid.
Dat betekent dat ieder geregistreerd lid voldoet aan de kwaliteitscriteria die te maken hebben met kwaliteit, opleidingsniveau, klacht- en tuchtrecht.