Consultatie en Behandeling

Je hebt een afspraak gemaakt bij een homeopaat en hoe gaat het dan in zijn werk ?
Voor een eerste consult wordt ruim de tijd gereserveerd , want het is belangrijk om de klachten goed in kaart te brengen. De gehele gezondheidstoestand, zowel lichamelijk als mentaal wordt doorgenomen. Daarbij is inzicht in de gebeurtenissen in de levensloop belangrijk. Zijn de klachten ontstaan bijvoorbeeld na een lichamelijk of psychisch trauma, of een niet goed genezen infectie, of hebben ze een erfelijke achtergrond ?
Met de informatie uit het consult, eventueel aangevuld met de gegevens uit regulier medisch onderzoek kan vervolgens een homeopathisch middel worden bepaald, afgestemd op het unieke in ieder afzonderlijk ziektebeeld. Het doel van de behandeling is het activeren van het zelf-genezend vermogen door het gekozen homeopathisch middel en het ondersteunen met lifestyle adviezen.

Afhankelijk van het ziektebeeld en de ernst van de klachten wordt er regelmatig geƫvalueerd met een herhaalconsult , dat kan met een bezoek in de praktijk, telefonisch, via Email of een beeldbelafspraak.

Voor een acute klacht (ook als dat de reden is om voor het eerst homeopathische hulp te zoeken) kunt u ook terecht in de praktijk. Vaak volstaat een consult van ongeveer een kwartier om een eerste middel te kunnen bepalen.