NVKH en RBCZ

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) behartigt de belangen van de aangesloten leden en geeft informatie over homeopathie aan belangstellenden.
Via de vereniging zijn er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en de overheid.
Dat betekent dat ieder geregistreerd lid voldoet aan de kwaliteitscriteria die te maken hebben met kwaliteit, opleidingsniveau, klacht- en tuchtrecht.

Het  RBCZ  https://rbcz.nu/   is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg. Goed om te weten is dat deze therapieën meestal gedeeltelijk vergoed worden vanuit je aanvullende zorgverzekering.

Alle RBCZ-therapeuten werken holistisch, dat wil zeggen dat zij de mens (lichaam en geest) als één geheel zien. De therapeut neemt ruim de tijd om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Dit kan enerzijds door vanuit de geest (de psyche) het lichaam te betrekken of door bij het lichaam te beginnen en daarbij de psyche te betrekken.